Friday, February 29, 2008

Eurobasket 2007 Italia-Francia, Bargnani e Belinelli

Un paio di canestri targati B&B Fonte: Rai

Author: BasketConnection
Tags: bargnani belinelli eurobasket francia italia

No comments: